אחריות סביבתית ובטיחות בעבודה

קיימות ושמירה על סביבת עבודה בטוחה ונקייה הינה ערך עליון עבור חברת צוק.
אנו פועלים לקידום מטרה זו על ידי הקטנת טביעת הרגל האקולוגית,
תוך כדי שמירה על הסביבה ועל עובדי החברה:

  • מפעל ההרכבות הראשי הנו מבנה ירוק, שנבנה במטרה לצמצם את השימוש בחשמל ובמיזוג,
    באמצעות שימוש בטכניקות בנייה חדישות.

  • החברה מוסמכת לתקן מערכת ניהול סביבתי 14001 ISO ולתקן מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה 18001 OHSAS .

  • הקניית כל אמצעי הבטיחות הנדרשים לעובדים תוך כדי דגש רב על אכיפתם.

  • מחזור קרטונים / מוצרי ניילון.

  • שמירה על תקני ROHS.

  • אכיפת איסור בשימוש מינרלי קונפליקט מול ספקים.

  • עבודה עם חומ"ס (אחסון / שימוש / טיפול בפסולת).
אחריות סביבתית