חדרים נקיים

חדרים נקיים

בחברה 2 חדרים נקיים:
  • (ISO 5 (CLASS 100 – משמש להרכבות אופטו-מכניות.
  • (ISO 6 (CLASS 1,000 – משמש בעיקר להרכבות מכניות מדויקות הדורשות רמת ניקיון של חלקיקים שאינם עוברים את הגודל ה- 5 מיקרון.
החדרים בצוק פועלים ע"פ תקני ניקיון מחמירים בהתאם לרגישות המוצרים
חדרים נקיים